1


2
3


4

5
6
7

8

9
10

1112
13

14
15


16
171819

2021

22
23
24

25

SALUNARDU
PUNTA CANALI
SUTTA A SCALIDDA
MARINEDDA
POGGIAMICU
FOSSA DA BUMMA
SCARU SACCHI
SCARU SANGNIUSEPPI
FUSSITEDDA
RUTTAZZA
RUTTA MERCURIU
PUNTA FRASCIA
FUNNUCHI
FUNNAZZU
(Cala Graziosa)
FUNCIA
PUNTA U SIGNURI
SICCA DU MILANU
CALA SANTU NICOLA
RUTTA SANTU NICOLA
FUNCITEDDA
CANALI CONNUTU
CURTIGGHIOLU
SCARU CAVADDU
RUTTA RANNI
U NTURU
SUTTA A TURRETTA
SCARU MARTINEDDU
SUTTA U TELEFUNU
CALA RUSSA
SANTU VITUZZU
PUNTA PEZZI 
(Punta Cornu)
MUSTAZZEDDU
FRASSANTU
SCARU FRASSANTU
U SURDATU
PUZZIDDA
BO’ MARINU
A RUTTA DU CONTRABBANNU
SCIOTULA
SCARU A LANTERNA 
(Punta Marsala)
PETRA RUSSA
CANALEDDI 
(Cala Azzurra)
CALA MIRAGLIA
SUTTA A CRITA
PETRI CARUTI
BASTIMENTU
VOLU MAI FA BENI
PUNTA FANFALU 
(Bersagliu)
CIANCHI LARGHI
CALA TRONU
RUTTA PIRCIATA
I BASCI
U BECCU
CALA L'ARCA
BILLECI
BURRUNI
A PUNTA (Scivolo)
CALAMUNA
SCOGGHIU A’ LANA

2627

28


29
30
31
32

33
34

35


36
37

38


39

40
41
42
43


4445

46
47


PUNTAZZA
PUNTAREDDA
SCARU DU PARRINU
SCARU PEZZI
RUTTA ANCIDDE
CALA FRIDDA
SCARU LEVANTE
PUNTA LONGA
MONACHEDDA
SCUGGHIAREDDU
(Funcitedda)
SCARU PUNENTE
MARASOLU
A RUTTA
U SIGNURUZZU
CAVA BARRACU
SUTTA CATINA
U CARRUBBU
SCOGGHIU PALUMMU
A UCCA U FURNU 
DA ZA MARIANNA
SUTTA U PASSU
U ROSSU
PIRRECA
PREVITU
PETRA FUCILE
ALIOTTA
PUNTA SANT’ANTUNINU
CALA PUZZU
A GNUNI ALERA
CALA TURCA
CALA SANT’ANTUNINU
ALERA SUTTA I ZABBARI
ALERA IUNCU
ALERA RUTTA
U PASSAGGIU D’ALERA
U MULU D'ALERA
ALERA
CALA MARTICANA
U VANCUNEDDU
SCOGGHIU CURRENTI
I CURUNE
PASSO CULO'
VOLU A VACCA
BALATA CALA RITUNNA
 (Omu Chiaritu)
CALA RITUNNA 
(Arco d'Ulisse)
IARDINEDDA
U CHIARITU
PUNTA CALARANNI
CALARANNI
SCOGGHIU PALUMMU
CALA RANNI NICA
PUZZU PUNENTI 
(Puzzu Tappu)
SCARU LANTERNA
PUNTA SOTTILE
PUNTA MAMMUNA
FERRU CAVADDU
PUNTAREDDA
SICCHITEDDA
CALA URGU
SCOGGHIU SICCHITEDDA

     

48

49

50
51
52


5354
55

56


57
58
 

CALA SICCA
CALA FRIDDA
CALA BATTISTA
PUNTA FERRU
O BODDRARU (Fora e terra)
SCARU MATTEU
ARCU CARUTU
CALA L'ARCU (Puzzu)
I CALACCIUNA
A CIACCA
PUZZU VECCHIU
BAGNI BARUNA
PRAIA A LEVA
CALAZZA
CIANCHI FUNNU
SUTTA I BALATI
SCOGGHIU NIURU
RABBATI
CALA SUTTA I BALATI
MAMMARAZZI
CALA SCIURA
RUTTA DU PUZZANGARU
CALA MINNULA
RUTTA MARAUNA
RUTTA FARAGGHIUNI
PUNTA FARAGGHIUNI
A BALATA
A CRUCI D'U FARAGGHIUNI
CALA FARAGGHIUNI
(Trapanisa)
RUTTA FARAGGHIUNI
RUTTA CUFULARA
RUTTA PALUMMI
 

59
60
6162

6364
65


66
67
68
697071RUTTA SQUADRU
SCOGGHI DI CUFULARA
FACCIAZZA
BASANEDDU
TAGGHIU SPADA
CULU PARRINU
VUCCA SQUADRU
CALA GIANNA
RUTTA CALA GIANNA
MUSSAZZU
A TROFFA
SUTTA U CEUSU
ACQUA RUCI
RATTALORA
SDIRRUPATU
SCURCIATU
CALAFUMERI
RUTTA RIMBS
MARE FARAGGIU
PUNTA VALLIRARA
QUATTRO PURTAZZE
A CERNIA
U BUCU
PRAIA
PUNTICEDDU
PUNTICEDDU DU SUVARI
DU' PURTAZZE
A BANCHINA
PORTA BAGGHIU
SCOGGHIU MARTIDDARU
PONTICEDDU FLORIU

Faugnana


Ti stanno 'nfacci e vardanu
'ncantati 'i costi d'a Sicilia;
l'orizzonti spinna di lontananza
a mezzijornu
e Levanzo, 'u Maretamu, u to'mari
gelusi fannu a vardia
tutt'intornu...
...
...'na petra vostra č...
sempri 'na petra
c'un senti, un parla...
unn'avi nudda vita !

Mentri 'na petra di Fougnana mia
s'a vardi si rimina, e si ci parli
ti senti, e t'arrispunni ...'n puisia !


(AURELIO)

 

Faugnana

 

Mari udurusu fattu di turchisi,
ricchizza d'acqua
cristallina e queta
mari 'ncantatu di lu me' Paisi
...
lu sai tu sulu u beni chi ti vogghiu
...

(MAURO)